Persbericht ROC 3 & 4


Deze zondag 2 december, organiseerden Climate Express en de Klimaat coalitie de grote « Claim the Climate » mars in Brussel.

Deze mars, waaraan 70.000 mensen hebben deelgenomen, had tot doel een sterk signaal af te geven aan alle leiders die aanwezig waren op de COP 24, de klimaattop in Katowice, Polen.

Een groot aantal van de spelers van de ploegen 3 en 4 van de rugby club van Ottignies ROC wilden deelnemen aan deze massamobilisatie, maar konden het niet over hun hart krijgen om hun teamgenoten, op verplaatsing in Mechelen, in de steek te laten.

Ze hebben daarom besloten om op hun eigen manier deel te nemen aan dit momentum en zo een maximum aan spelers en burgers te sensibiliseren door :

- de carpooling waaraan ze meestal aan doen te maximaliseren
- de spelers ertoe aanzetten om zich met het openbaar vervoer naar Mechelen te verplaatsen
- de aanwezigen eenvoudige oplossingen voor te stellen om hun ecologische voetafdruk te verlagen

We zijn ons ervan bewust dat dit slechts een klein lokaal initiatief is, maar we zijn ervan overtuigd dat vele kleintjes een grote maken en hopen werkelijk dat al de burgerinitiatieven van dit weekend tot in Polen zullen weerklinken !


(Photos Benoît Vermeylen)