24 avril R2B : Saint-Ghislain - Famenne 15-17 (Photos Sportkipik.be)