11 septembre Amical : Kituro - Anderlecht (Photos Nele Wajnsztok)